GAZİPAŞA LAMOS ARENA KARAKUCAK BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİ

Gazipaşa Kaymakamı’nın himayeleri ve Gazipaşa Belediye Başkanı’nın ev sahipliğinde, Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gazipaşa Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşlerini Düzenleme Teknik ve Tertip Komiteleri tarafından düzenlenmektedir.

Büyütmek için resme tıklayın

Güreş müsabakaları, Gazipaşa deniz sahilinde yapılacaktır. Türkiye genelinden sporcuların katılımıyla; minikler, teşvik, toz koparan, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş pehlivanlık olmak üzere 8 (sekiz) kategoride düzenlenecek olan karakucak güreşlerine ait yarışma şartnamesi aşağıda belirtildiği maddeler doğrultusunda uygulanacaktır. Güreşler geleneksel karakucak güreşleri şeklinde yapılacaktır.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Amaç Madde 1

Ata sporumuz güreşi tanıtmak ve sevdirmek; güçlü, sağlıklı, sportmen ve centilmen bir nesil yetiştirmek; Lamos Arena (Yuvaklıseki) Sahasında yapılan ve iki bin yıllık bir geçmişi olan spor müsabakalarını, güreşlerle devam ettirerek tarihi misyonunun devamını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu nedenle geçen yıl 6.sı düzenlenen güreşlerin bu yıl 7. sinin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Kapsam Madde 2

Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın koşullarını, başvuru şartlarını, başvuru şeklini, müsabaka kurallarını ve verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

Dayanak Madde 3

Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Yönetmeliği

KATILIM TALİMATNAMESİ

Müsabaka Yeri: Pazarcı Mahallesi/ Belediye Deniz Tesisleri
Müsabaka Tarihi ve Saati: 9 haziran 2019 Pazar, saat: 10.00.

SPORCU OLARAK KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE MÜSABAKALARDA UYGULANACAK KURALLAR Madde 4

1. TC Vatandaşı olmak
2. Erkek olmak.
3. Güreşmeye engel teşkil edecek hastalığı veya sakatlığı olmamak.
4. Yıllık vizesi yapılmış lisansa sahip olmak ( Öğrenci lisansları da geçerlidir.)
5. Davetsiz olarak müsabakalara katılacak sporculara yolluk ve yevmiye ödenmeyecektir.
6. Güreşlere ilçe ( Gazipaşa) dışından katılacak olan sporcu, hakem, cazgır, ses ve tv ekibi için; önceden adını yazdırmaları halinde bir gecelik konaklama ve akşam yemeği ayarlanacak. Ayrıca güreşlere katılan herkese (seyirciler de dahil) alanda öğle yemeği verilecektir.
6. Boylar sabah saat 09.00 ile 10.00 saatleri arasında, yaş guruplarına göre tartılmadan belirlenecektir. Başpehlivanlık güreşlerinde seri başı uygulaması yapılacaktır.
7. Kategoriler belirlendikten sonra her boy için bir defa kura çekimi yapılacaktır.
8. Kuralar çekildikten sonra gelen güreşçiler hiçbir şekilde müsabakalara dahil edilmeyecektir..
9. Güreşler: minikler 12 yaş ve altı ( 2007 ve daha küçük doğumlular)
Teşvik 13- 15 yaş aralığı, (2006-2005 doğumlular) , Tozkoparan 2004 - 2003 doğumlular, Deste boy 2002-2001 doğumlular ve büyüklerde (20 yaş ve üzeri); küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş pehlivanlık güreşleri olmak üzere sekiz (8) kategoride yapılacaktır.
11. Akranlarına göre boy ve kiloca çok farklı olan sporcular, teknik komite tarafından bir alt veya bir üst klasmanda güreştirilebilirler. (Sadece yarışacağı kategorinin 1 (bir) yaş altı veya üstünde olanlar için geçerlidir.)
12. Güreşler Geleneksel Karakucak güreşleri şeklinde olacaktır.
13. Müsabakalardan önce sporculara güreş kuralları hatırlatılacaktır. Maçlarda centilmenliğe aykırı hareket edenler diskalifiye edilecektir.
14. Normal süre, miniklerde dört ( 4) dakika, Teşvik, tozkoparan ve Deste boyda altı (6) dakika, küçük orta, büyük orta ve başaltı güreşlerinde sekiz (8) dakika ve başpehlivanlık güreşleri on (10) dakika olarak belirlenmiştir. Tüm yaş gruplarında ,müsabaka süresi içerisinde tuş olmadığı takdirde, uzatmada ilk puanı alan güreşçi galip ilan edilecektir.
15.Güreşler, alt kategorilerde birinci, başpehlivanlık güreşlerinde baş pehlivan belirleninceye kadar devam eder.

Madde 5

Tuşla yenilme aşağıdaki hallerde olur.
a. Künde (suflex) veya boyunduruktan aşırma durumunda. (Künde: Ayakta, diz üstünde ya da oturur durumdayken alttaki güreşçiyi belinden, bacağından, güreş donundan veya kafa kol tutarak başının üzerinden aşırıp atma.)
b. İki omuzun aynı anda yere değmesi durumunda .
c. Köprü durumunda veya köprüden geçiş durumunda.
d. İki dirseğin aynı anda yere değmesi durumunda.
e. Bir omuz yerde, diğer omuz dirsek mesafesi kadar yere yaklaştığı durumlarda.

Madde 6
a- Atak yaparak yerde rakibinin arkasına geçerek bastıran güreşçiye (rakibinin beş noktadan üç noktasını yere değdirmesi gerekir. Üç noktanın kontağı iki el bir diz veya iki diz bir el veya kafa veya iki el kafa şeklinde olabilir.)
b- Ayakta veya yerde rakibine nizami bir oyun yapan ancak rakibini tehlikeli duruma getiremeyen güreşçiye
c- Rakibine bir oyun yaparak payanda durumuna getiren güreşçiye,
d- Rakibinin altından üstüne çıkıp hakim olan güreşçiye,
Not: Karakucak güreşlerinde risk yoktur. Oyun yapıp alta kalan güreşçinin rakibine 1 puan verilir.

Madde 7

Yasak oyun ve hareketler şunlardır;
a. Rakibine çift sarma vurarak hakemin ihtarına rağmen ısrarla devam etmek.,
b. Yer kündesinde bel kemiği üzerine basınç yapmak ve dirsek ile bel kısmına devamlı baskı yapmak,
c. Küçükler ve yıldızlar yaş gruplarında çift kle takmak
d. El ve ayak parmaklarını bükmek, Madde Kol ve bacak mafsallarını tersine bükmek, Havaya kaldırdığı rakibini baş üstü yere vurmak,
g. Rakibin gözüne ,kulağına ,burnuna ,ağzına kasten parmak sokmak,
h. Rakibini ısırmak ve tırmalamak,
i. Rakibine kafa vurmak, açık el ense çekmek,tokat ve yumruk vurmak,tekme atmak,
j. Tek kafa tutmak,
k. Rakibin şalvar veya pırpıtını el veya ayakla çıkarmaya çalışmak,
l. Hakemin dur ihtarına rağmen ısrarla dinlememek ve hakemle münakaşa etmek. Rakibini küçük düşürecek hareketlerde bulunmak,
n. Sportmenliğe yakışmayan hareketlerde bulunmak,

Pasivite Madde 8

Müsabaka esnasında, iki güreşçiden herhangi biri, aşağıda belirtilen hareketlerden birini hakemin ikazına rağmen devam ettirirse pasivite verilir.
a.Devamlı kafasını dayayarak rakibinin güreş yapmasını engelliyorsa,
b.Bir veya iki eli ile rakibinin kemerini tutarak rakibini kendisine yaklaştırmıyor ve kendiside oyun uygulamayıp devamlı bekletiyorsa,
c.Devamlı bilek tutarak rakibinin oyun yapmasını engelliyorsa, güreşi çirkinleştirecek şekilde pasiviteye devam ediyorsa.
Bu durumlarda hakem müsabakayı durdurarak pasif olan güreşçiyi uyarır ve bir ihtar verir. Üç (3) ihtar alan güreşçi yenik sayılır.

MADE 9 

Puanlar, Faullü Güreş, Diskalifiye ve Tedavi Süresi
Madde Faullü ve pasif oyalama güreşi yapanlara ihtar verilir. Üç (3) ihtar alan güreşçi yenik sayılır. Anlaşmalı güreş yaptıkları hakemler tarafından tespit edilenler ile spor terbiyesine aykırı hareket eden güreşçiler mağlup sayılır, dereceye giremez ve ödül alamazlar. Minder güreşinde yasak oyunlar ve fauller Karakucak güreşinde de geçerli olacaktır. Sebepsiz olarak müsabakayı yarıda bırakan sporcu diskalifiye edileceği gibi hiç bir hak da iddia edemez. Müsabaka esnasında sakatlanan güreşçi için 2 dakika tedavi süresi verilir. Bu süre iki dakikayı geçerse güreşçi yenik sayılır.

Madde 10


Karakucak güreş müsabakalarına katılacak sporcuların Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil , Vize ve Transfer Yönetmeliği gereği,yıllık vizesi yapılmış lisanslarını bulundurmaları zorunludur.14 yaşından gün almamış güreşçiler ile köy düğün güreşlerine katılacak güreşçilerde lisans aranmaz, son 6 ay içerisinde alınmış, sağlık belgesi yeterli sayılır.Ancak nüfus cüzdanlarını göstermeleri zorunludur.Lisansı olup da tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilenler ,cezalı olduğundan dolayı lisansı alıkonulanlar ,ceza süreleri sonuna kadar hiçbir yerde güreşemezler.


Madde 11


Güreşçiler pırpıt veya şalvar giyinmiş ayakları yalın olacaktır. El ve ayak parmaklarında, bileklerinde ve ellerinde yüzük ,bilezik , kemer gibi aksesuar bulunduramazlar.Sağ ve sol ayak bileklerine kur’a numaralarına göre mavi veya kırmızı paça bağı bağlarlar Güreşçilerin vücudu yağlı olamaz.Yağlı olduğu tespit edildikleri taktirde müsabakalardan diskalifiye edilirler. Yağlı pırpıt ve şalvar giymek yasaktır. Paçalarda kasnak bulundurulamaz ve karakucak güreşlerinde kispet giyilmez

Madde 12


Güreşler de pırpıtı veya şalvarı yırtılan güreşçi 5 dakika içerisinde yeni elbise giyip gelirse güreşe devam eder. Süre dolumuna kadar alandaki yerini alamaz ise hükmen yenik sayılır.

Madde 13


İtirazlar teknik komite tarafından anında karara bağlanır.


Madde 14


Saha komiseri seyircilerin kendilerine ayrılan yerlerde oturmalarını ,sahaya girmemelerini, organizasyonun disiplin ve düzeninin , ödül töreninin yürütülmesini , organizasyon ve güvenlik görevlileri ile işbirliği yaparak sağlar.


PROGRAM Madde 15


9 haziran 2019 Pazar günü sabah;
09:00 -10.00 kategorilerin belirlenmesi ve kuraların çekilmesi. 10.00 açılış ve müsabakaların başlaması. 12:00 da öğle yemeği ve müzik dinletisi, 13:00- başaltı ve başpehlivanların güreşlerinin başlaması. 15:00-15:15 ağalık seçimi, 15:15-16.30 final güreşleri, 16.30- 17.00 başpehlivanlık finali. 17.00-17.30 Ödül töreni ve kapanış.


ÖDÜLLER  Madde 16:


Gazipaşa Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri 8 (sekiz) kategoride yapılacak olup kategorilerinde dereceye giren ilk 4(dört) sporcuya madalya ve para ödülü verilecektir. Dereceye giren sporculara verilecek olan ödüller aşağıda tabloda belirtilmiştir.


KOMİTELER Madde 17


Gazipaşa Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri Tertip ve Teknik Komiteleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

kARAKUCAK GÜREŞLERİ TERTİP KOMİTESİ
1- Mustafa GAZİOĞLU (Organizatör)
2- Adem KAYA (Belediye Başkan yardımcısı)
3- Mehmet TUNCEL (Mahalle Muhtarı)
4- Ahmet ALP (Esnaf)
5- Mehmet BAHÇE (Eski Güreşçi)
6- Hasan DOĞAN (Emlakçı )
7- Süleyman TUNCER (İşadamı )
8- İbrahim POLAT (Esnaf)
9- Abdurrahman YAMAN (Müteahit)
10- Hasan Ekinci (Güreş Ağası)


KARAKUCAK GÜREŞLERİ TEKNİK KOMİTESİ
1- Sertaç OPLAZGİL (Beden Eğitimi Öğretmeni)
2- Yusuf ATEŞ (Beden Eğitimi Öğretmeni)
3- Kaan AYDIN (Beden Eğitimi Öğretmeni)
4- Mesut ÖTEN (İlçe gençlik Spor Temsilcisi)
5- İsa ŞAHİNER (Güreş Antrenörü)
6- Önder DOYURAN (Beden Eğitimi Öğretmeni)
7- Yavuz FİDAN (Beden Eğitimi Öğretmeni)
8- Rauf ÖZDEMİR (Beden Eğitimi Öğretmeni)
9- Mahmut GÜNEŞ (Spor Uzmanı)
10- Leman AKSOY (Antrenör)


S.NO BOYLARI BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ ÖDÜLLERİ
1 MİNİKLER 300 TL 200 TL 100 TL 100 TL 700 TL
2 TEŞVİK 400 TL 300 TL 150 TL 150 TL 1000 TL
3 TOZ KOPARAN 500 TL 300 TL 200 TL 200 TL 1200 TL
4 DESTE 600 TL 400 TL 200 TL 200 TL 1400 TL
5 KÜÇÜK ORTA 700 TL 500 TL 250 TL 250 TL 1700 TL
6 BÜYÜK ORTA 800 TL 500 TL 250 TL 250 TL 1800 TL
7 BAŞALTI 900 TL 500 TL 300 TL 300 TL 2.000 TL
8 BAŞ 1.000 TL 700 TL 500 TL 500 TL 2700 TL
TOPLAM ÖDÜL: 12.000 TL

13 Mayıs 2019 - Spor


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Eko Akdeniz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Eko Akdeniz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz


Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (553) 067 60 76
Reklam bilgi